VISENT

Livshistoria: Livshistoria: 1927 sköts den sista vilda visenten i världen. Det fanns då endast 54 djur kvar, levandes i djurparker. Samtliga nu levande djur härstammar från 12 individer. Efter att de utrotats i naturen planterades ett antal visenter ut i Polen där de åter ingår i den inhemska faunan. Fortfarande bedrivs ett gediget avelsarbete för att bevara arten. Idag finns det ca 4000 stambokförda visenter varav 45% frilevande. Polen har varit ledande under lång tid, bland annat genom sin nationalpark Białowieża. I Dalarna finns Avesta visentpark som bedriver ett omfattande avelsarbete.

I Sverige levde djuret främst i södra Sverige fram till 1100-talet, och man kan ibland påträffa kvarlevor av visent i torvmossar där. Man tror att djuret levde så långt upp som till Östergötland. Visenten är sedan uroxens utdöende det största och tyngsta landlevande däggdjuret i Europa. Den är dessutom det sista vildlevande oxdjuret på den europeiska kontinenten.

 

Födointag: Visenten äter örter, gräs och kvistar, och hjälper till att hålla ett öppet hagmarkslandskap.

 

Hotstatus: Starkt hotad

 

Ätkvalité: Vi anser det vara ett gott, välmelerat nötkött med mycket karraktär.

FAKTA

VISENT • EUROPEAN BISON • WISENTE
Klass: Däggdjur (Mammalia)
Ordning: Partåiga hovdjur (Artiodactyla)
Familj: Slidhornsdjur (Bovidae)
Släkte: Bison (Bison)
Art: Visent (B. bonasus)    
Mankhöjd: 150-180 cm
Medelvikt: 400-900 kg
Parningstid: Brunsttiden infaller i naturen
under augusti till september. I fångenskap kan den inträffa under större delen av året.
Dräktighetstid: Dräktighetstiden för en visentko är mellan 254 till 277 dagar
Antal ungar: 1
Könsmognad: Hondjur vid 2 år och handjur vid 3 års ålder
Livslängd: I det vilda ca 15 år, i hägn 20-30 år.

ÖVERST PÅ SIDAN

Telefon: 021 - 212 50info@kungsbyn.se • Adress: Kungsbyn Djurpark, Kungsbyn 33, 725 98 VÄSTERÅS

Telefon: 021 - 212 50 • Fax: 021 - 212 90 • info@kungsbyn.se

Adress: Kungsbyns Djurpark, 725 98 VÄSTERÅS