SUFFOLKFÅR

Livshistoria: Suffolk är en fårras som har sitt ursprung i Storbritannien och är framkorsad från Southdown och Norfolk Horn. Den är kullig och vit med svart huvud och svarta ben. Rasen onmämns redan 1810. De kallas även för ”black faces”.

 

Levnadssätt: De lever naturligt i flock, och flockbeteendet gör det möjligt för en van herde och en vallhund att driva dem dit man vill. Önskavärda beteenden för just Suffolkfåren är att de skall vara lugna och ha en utpräglad flockinstinkt, samt kunna brunsta i perioden juli till januari.

 

Födointag: Fåren betar allt ifrån gräs och örter till sly, blad och bark från de flesta trädarter, till exempel sälg och asp. Vintertid stödutfodras de med hö eller ensilage.

 

Hotstatus: Det finns ungefär 700 registrerade renrasiga Suffolkfår i Sverige

 

Naturresurs: Suffolkfår används i första hand till köttproduktion, men de är även duktiga på att hålla betesmarkerna öppna.

Man klipper fåren två gånger per år och man tar i många fall tillvara ullen. Vid slakt tar man även tillvara skinnet.

 

Ätkvalité: Sufffolkfåret är känd för sina fina köttegenskaper. De kräver ett näringsrikt bete/foder, men i gengäld bygger de mycket muskler. De tycks inte ha lika lätt att ansätta fett på kroppen som andra raser.

FAKTA

SUFFOLK FÅR • SUFFOLK SHEEP • SUFFOLK SCHAF

Klass: Däggdjur Mammalia

Ordning: Partåiga hovdjur Artiodactyla

Familj: Slidhornsdjur Bovidae

Släkte: Får Ovis

Art: Tamfår Ovis aries

Mankhöjd: 65-85 cm

Medelvikt: 80-140 kg

Parningstid: Kan brunsta juli till januari

Dräktighetstid: 5 månader

Antal ungar: 1-3 lamm

Könsmognad: Vid 5-8 månaders ålder

Livslängd: 15 år

ÖVERST PÅ SIDAN

Telefon: 021 - 212 50info@kungsbyn.se • Adress: Kungsbyn Djurpark, Kungsbyn 33, 725 98 VÄSTERÅS

Telefon: 021 - 212 50 • Fax: 021 - 212 90 • info@kungsbyn.se

Adress: Kungsbyns Djurpark, 725 98 VÄSTERÅS