RÖDRÄV

Livshistoria: De tidigaste svenska fynden av rävben är cirka 5 000-8 000 år gamla. Troligen invandrade arten redan tidigare, för närmare 10 000 år sedan, över den landbrygga som i perioder förband Danmark med Skåne.

 

Antalet rävar som finns i landet är osäkert. Uppskattningar av rävstammen baserade på avskjutningsnivåerna på 70-talet talar om minst 150 000 djur före rävskabben. Ungefär lika många lär finnas nu, när stammen återhämtat sig.

 

Levnadssätt: I goda marker, som i Sydsverige, lever räven i familjegrupper. I norra Sveriges barrskogsområden lever de flesta rävar i par. Troligtvis beror det på att tillgången på föda är mindre där.

 

Födointag: Rödrävar är allätare. De är vanligtvis aktiva under gryningen och natten. Födan är huvudsakligen gnagare men de äter även växter och as.

 

Hotstatus: Livskraftiga enligt IUCN

 

Naturresurs: Rödrävar har fint skinn som tidigare var värdefullt. Jakt på räv var därför tidigare vanligt. Många startade även uppfödning av räv i mindre skala eller i rävfarmer. I pälsfarmer föder man upp en variant av rödräven som kallas silverräv med silveraktig päls.

Numera har skinnet obetydligt värde.

 

Jakten på räv sker i form av gryt-, drev-, klapp-, lock- samt vakjakt.

 

Rödräven är Europas största smittbärare av rabies. I Västeuropa har man sedan 1980 minskat rabiesförekomsten hos rödräven genom att utfodra vilda rävar med bete preparerat med vaccin.

FAKTA

RÖDRÄV • RED FOX • ROTFUCHS

Klass: Däggdjur Mammalia

Ordning: Rovdjur Carnivora

Familj: Hunddjur Canidae

Släkte: Rävar Vulpes

Art: Rödräv V. vulpes

Mankhöjd: 35-40 cm

Medelvikt: 6,5-8 kg

Parningstid: Januari-mars

Dräktighetstid: 2 månader

Antal ungar: 3-5 valpar

Könsmognad: Vid 10 månaders ålder

Livslängd: 12 år

Status: Livskraftig (Least concern)

ÖVERST PÅ SIDAN

Telefon: 021 - 212 50info@kungsbyn.se • Adress: Kungsbyn Djurpark, Kungsbyn 33, 725 98 VÄSTERÅS

Telefon: 021 - 212 50 • Fax: 021 - 212 90 • info@kungsbyn.se

Adress: Kungsbyns Djurpark, 725 98 VÄSTERÅS