RÖDKULLA

Livshistoria: Rödkullan har avlats fram från allmogekon till att bli enhetligt röd och helt hornlös (kullig). Från mitten av 1800-talet till slutet av 1960-talen var rödkullan mycket vanlig i Värmland och Dalarna med angränsande landskap samt även i Norge och Finland. Rasen omnämns första gången i mitten av 1800-talet och erkändes som ras 1912.

 

Levnadssätt: Kännetecknande för djur av rödkullerasen är ett livligt temperament, ett gott lynne, god hållbarhet, starka ben och klövar, god fruktsamhet, lätta kalvningar, goda modersegenskaper och, så vitt man i dag känner till, frihet från ärftliga defekter

 

Födointag: Rödkullan äter, precis som andra nötkreatur, gräs och andra vallväxter som t.ex. klöver. Vintertid utfodras de med hö eller ensilage. De sliter av gräset med hjälp av tungan och maler sönder det med kindtänderna innan det sväljs.

 

Hotstatus: I slutet av 1800-talet ledde importen av utländska koraser till att nötkreaturstuberkulos spreds i Sverige. Rödkullan klarade av smittan bra och rasen fick en kort uppgång. Under 1900-talet gjorde stordriftssystemets införande rödkullan överflödig pga dess relativt sett låga produktivitet och under 1970-talet försvann den nästan helt.

Idag består rasen av drygt 500 renrasiga djur.

 

Naturresurs: : Rödkulledjuren är mycket goda betesdjur. De visar stor köldhärdighet och kan med fördel vistas ute även under den kalla delen av året om miljöförhållandena i övrigt medger detta.

 

Ätkvalité: Långsam tillväxt, naturligt gräsfoder och god djurhälsa är några av de grundstenar som skapar ett mört och saftigt nötkött med en koncentrerad och särpräglad smak, säger en av Sveriges uppfödare av Rödkullor. Ur Jöran Wallins (1686-1760) ”Om Gothlands avel och förmåner” i Gothländske Samlingar utgivna 1747-1763.

FAKTA

RÖDKULLA • NATIVE COW • NATIVE KUH

Klass: Däggdjur Mammalia

Ordning: Partåiga hovdjur Artiodactyla

Familj: Slidhornsdjur Bovidae

Släkte: Oxdjur Bos

Art: Nötkreatur Bos Taurus

Mankhöjd: 65-85 cm

Medelvikt: 350-600 kg

Parningstid: Året om

Dräktighetstid: 9 månader

Antal ungar: 1 st

Könsmognad: Vid ett års ålder

Livslängd: 15-20 år

ÖVERST PÅ SIDAN

Telefon: 021 - 212 50info@kungsbyn.se • Adress: Kungsbyn Djurpark, Kungsbyn 33, 725 98 VÄSTERÅS

Telefon: 021 - 212 50 • Fax: 021 - 212 90 • info@kungsbyn.se

Adress: Kungsbyns Djurpark, 725 98 VÄSTERÅS