MUFFLONFÅR

Livshistoria: Mufflonet tros vara tamfårens förfader, nyare genetiska tester har dock omkullkastat den teorin och visar att mufflonfåret troligtvis har sin grund i förrymda tamfår.

 

Levnadssätt: Mufflonfåret lever i mindre flockar bestående av honor och ungar. Vuxna hanar lever ensamma eller i egna grupper. Individerna är främst aktiva vid skymningen och gryningen.

 

Mufflonfåret är ett slidhornsdjur vilket innebär att hornen tillväxer kontinuerligt: samma horn behålls hela livet. Hornen består av ett hornämne, till skillnad från hjortdjurens benartade horn. Vanligtvis har även hondjuren horn bland slidhornsdjuren, dock inte hos mufflonfåren. Vi har flera vildlevande grupper med mufflon i Sverige, bland annat i Sörmland och Bohuslän

Födointag: Domineras av gräs och örter, men även löv och kvistar kan betas. Vintertid förekommer barkgnag. Mufflonfåret kan beta upp till 1,5 m över marken när det ställer sig på bakbenen.

 

Hotstatus: Sårbar

 

Naturresurs: Det finns för få vilda grupper av djur för att man ska ha sett positiva eller negativa effekter av att ha vilda mufflonfår i Sverige.

 

Ätkvalité: Mufflonfåret är särskilt känt för sitt goda kött som smakar som får med viltsmak.

FAKTA

MUFFLON • MOUFLON • MUFFLON

Klass: Däggdjur Mammalia

Ordning: Partåiga hovdjur Artiodactyla

Familj: Slidhornsdjur Bovidae

Släkte: Får Ovis

Art: Mufflonfår Ovis orientalis

Mankhöjd: Max 90 cm

Medelvikt: 35-50 kg

Parningstid: September-december

Dräktighetstid: 5 mån.

Antal ungar:  1-2 lamm

Könsmognad: Vid ett år

Livslängd: 15-20 år

ÖVERST PÅ SIDAN

Telefon: 021 - 212 50info@kungsbyn.se • Adress: Kungsbyn Djurpark, Kungsbyn 33, 725 98 VÄSTERÅS

Telefon: 021 - 212 50 • Fax: 021 - 212 90 • info@kungsbyn.se

Adress: Kungsbyns Djurpark, 725 98 VÄSTERÅS