LINDERRÖDSSVIN

Livshistoria: Förr i tiden fanns två urskiljbara typer av lantrassvin i landet. Dels skogssvinet/ollonsvinet, dels hussvinet/hosvinet. Den förra typen förekom mest i skogstrakter i södra Sverige, där en viss inblandning av vildsvin säkert skett under århundradens lopp. Linderödssvinet liknar mest hussvinet men har skogssvinets färgvariation.

 

Linderödssvinen tillvaratogs redan 1952 då Skånes Djurpark i Höör anlades. Några brokiga grisar av den gamla typen fanns kvar i Linderöd. De togs till djurparken. Sedan dess har denna stam funnits där. Ett och annat djur har under åren sålts och funnits hos privatpersoner.

 

Först 1992 gjordes en inventering och en bevarandeförening bildades. Förutom de djur som från början kom från Linderödsåsen, hittades ett djur med ursprung från Hallandsåsen. Totalt stambokfördes 3 galtar och 5 suggor. Dessa djur blev grunden till dagens genbank.

Levnadssätt: Linderödssvin är klimatiskt anpassad till våra förhållanden. Därför är den bäst lämpad som utegångsgris. Vintertid behöver de halm för att hålla värmen och framförallt - tillräckligt med mat. Sommartid är de glada för en gyttjepöl att svalka sig i.

 

Födointag: Äter det mesta som serveras. Som tamgrisar ges de ofta en blandning av olika säd med tillsatta mineraler och vitaminer.

 

Naturresurs: Linderödssvin är mycket skärpta vad gäller det naturliga beteendet. Fodersöket är starkt. Om man inte ger dem allt för mycket mat på morgonen gör de ett mycket gott arbete med att böka i jorden. Håller man dem på skogen får man både markberedning och plantering på köpet. Speciellt lövskog med bok och/eller ek kan med stor fördel föryngras på detta sätt. Ett och annat ollon blir nämligen nerbökade och inte uppätna. På så vis kan nya plantor spira, där grisarna gått.

 

Ätkvalité: Köttet från ett Linderödssvin anses vara av mycket god kvalité samt ha mera smaklighet än dagens produktionsgrisar. Detta beror dels på en långsammare tillväxt, men är även beroende på vad grisen utfodrats med under sin uppväxt.

FAKTA

LINDERÖDSSVIN • NATIVE PIG • NATIVE SCHWEIN

Klass: Däggdjur Mammalia

Ordning: Partåiga hovdjur Artiodactyla

Familj: Svindjur Suidae

Släkte: Svin Sus

Art: Linderödsgris S. scrofa

Mankhöjd: Ca 1 meter

Medelvikt: 150-350 kg

Parningstid: Året om

Dräktighetstid: 3 mån, 3 veckor och 3 dagar

Antal ungar: 4-14 st

Könsmognad: Vid 6-8 månader

Livslängd: 15-20 år

ÖVERST PÅ SIDAN

Telefon: 021 - 212 50info@kungsbyn.se • Adress: Kungsbyn Djurpark, Kungsbyn 33, 725 98 VÄSTERÅS

Telefon: 021 - 212 50 • Fax: 021 - 212 90 • info@kungsbyn.se

Adress: Kungsbyns Djurpark, 725 98 VÄSTERÅS