KRONHJORT

Livshistoria: För 100 år sedan var kronhjorten i det närmaste utrotad i Sverige. Då fanns endast en spillra av den forna svenska stammen kvar i Skåne. Arbetet med artens bevarande tog fart i mitten av 1900-talet och med hjälp av utsättningar och rymningar från hägn har arten återetablerat sig. Bestånden i Dalarnas och Jämtlands län består dock troligen av invandrade djur från Norge.
Den ursprungliga svenska kronhjorten är en så kallad nominatras, vilket innebär att den låg till grund för Linnés ursprungliga beskrivning av arten kronhjort. Därför anses den vara extra skyddsvärd. I så gott som alla bestånd utom det skånska har kronhjortarna annat ursprung eller inblandning av andra arter. Nominatrasen finns därför bara kvar i södra Skåne och står med på rödlistan över hotade arter, i kategorin ”starkt hotad”. Idag finns ett drygt femtontal bestånd av frilevande kronhjort i Sverige. De flesta är koncentrerade till Syd- och Mellansverige, men några små bestånd finns i såväl Jämtland som Västerbotten och västra Dalarna. Det totala svenska kronhjortsbeståndet beräknades till ca 4000 djur i början av 1990-talet.

 

Levnadssätt: Kronhjorten är ett flocklevande djur. Unga djur och hindar lever i flock, medan hjortar från två års ålder rör sig över större områden, ensamma eller tillsammans med andra hjortar.

 

Arten är mycket flexibel i sitt val av levnadsmiljö (biotop) men vill gärna ha bruten terräng med lövinslag och öppen mark. En ostörd miljö att ta daglegor i är också viktig liksom tillgång till vatten. Daglegorna tar kronhjorten gärna i tät lövskog eller barrplanteringar. Om sommaren kan säd- eller rapsfält också duga bra när grödorna vuxit sig höga. Spridningen från etablerade områden är mycket liten hos kronhjorten. Det beror på att hindarna är mycket trogna sitt uppväxtområde och söker sig sällan till nya områden. Hjortarna är däremot ganska rörliga.

 

Födointag: Under sommaren betar kronhjorten huvudsakligen örter och färskt fint gräs. På fälten äts korn, vete och havre. Lokalt kan även potatis sparkas fram. Inne i skogen äts mycket renlav, bärris och ljung. Kronhjorten äter även mycket löv och kvistar av olika träd och buskar som ask, rönn, bok och vide. Under vintern då snödjupet blir för stort äter de främst en och tall men kan även äta mycket granbark.

 

Hotstatus: Den svenska nominatrasen är starkt hotad.

 

Naturresurs: Kronhjorten kan ställa till stor skada för jord- och skogsbruk, samtidigt som den är ett uppskattat vilt för såväl jägare som allmänhet. Dess graciösa och imponerande uppenbarelse ger den stort värde.

 

I jordbruket förekommer skador främst på sädes- och rapsfält eftersom kronhjorten gärna äter axen, tar legor på fälten och då trampar ner grödan. Även potatisodlingar skadas då potatisarna sparkas fram och äts upp eller blir liggande i solen och förstörs. Morötter och betor är också åtråvärda.

I skogen skadas framförallt barrträd. På unga tallplantor äts bark och skott, men det är på gran som den största delen skador uppstår då kronhjortar äter granbarken. Skadorna gör att granvirket förlorar i värde och granarna blir bland annat mer utsatta för svampangrepp.

 

Ätkvalité: Hjortkött var ursprungligen känt som köttet för kungligheter, då bara dessa och det övriga hovet fick föda upp och äta hjort. Idag är hjortkött som ”gjort” för det moderna köket eftersom det är mycket fettsnålt och perfekt vid snabb tillagning vid hög temperatur.

Hjortkött är mycket magert och har både ett lägre energiinnerhåll och mindre kolesterol än kött från bl.a. nötkreatur och får. Det innehåller mycket nyttiga fettsyror sk. fleromättat fett och rikligt med proteiner. Hjortkött har det högsta proteinvärdet och lägsta energivärdet i jämförelse med kött från uppfödda tamdjur.

FAKTA

KRONHJORT • RED DEER • ROTHIRSCH

Klass: Däggdjur (Mammalia)

Ordning: Partåiga hovdjur (Artiodactyla)

Familj: Hjortdjur (Cervidae )

Släkte: Cervus

Art: Kronhjort (Cervus elaphus)

Mankhöjd: 130-160 cm

Medelvikt: 170-300 kg

Parningstid: September

Dräktighetstid: föder i maj

Antal ungar: 1-2 kalvar

Könsmognad: Vid 1,5 års ålder

Livslängd: 15-20 år

ÖVERST PÅ SIDAN

Telefon: 021 - 212 50info@kungsbyn.se • Adress: Kungsbyn Djurpark, Kungsbyn 33, 725 98 VÄSTERÅS

Telefon: 021 - 212 50 • Fax: 021 - 212 90 • info@kungsbyn.se

Adress: Kungsbyns Djurpark, 725 98 VÄSTERÅS