KAMEL

Livshistoria: Det antas att kamelen hade sitt ursprungliga utbredningsområde i större delen av Centralasien. Redan tretusen år före Kristus började människan domesticera djuret.

Idag finns den tama formen över stora delar av Asien och beståndet av dessa uppskattas till 2,5 miljoner exemplar. Människan har nästan utrotat de vilda kamelerna, men de tama djuren finns i stort antal och hjälper människorna att frakta saker i otillgängliga och karga områden.

Kamelen var förr ett mycket viktigt djur för den internationella handeln, och via den så kallade sidenvägen mellan Europa och Kina gick karavaner med kameler som förde med sig siden, kryddor och andra varor till Europa. Den svenske forskningsresanden Sven Hedin använde kameler när han kartlade delar av Asien.

De sista 1000 vilda kamelerna hotas nu av tjuvjakt.

 

Levnadssätt: Kamelen är särskilt väl anpassad till torra habitat. Under vintern vistas den vanligen nära vattenansamlingar och under sommaren vandrar den till torra stäpper eller halvöknar. Temperaturerna i levnadsområdet varierar mellan -30 °C och + 40 °C.

 

Födointag: Kameler är växtätare, med mycket sega munnar, vilket låter dem äta taggförsedda ökenplantor eller växtämnen med hög salthalt. En kamel kan dricka över 100 liter vatten vid ett enda tillfälle och kan sedan klara sig ett halvår utan vatten om den inte arbetar.

 

Hotstatus: Den domesticerade kamelen är livskraftig enligt IUCN medan den vilda kamelen anses vara starkt hotad.

 

Naturresurs: Fraktdjur

 

FAKTA

KAMEL • CAMEL • KAMEL

Klass: Däggdjur Mammalia

Ordning: Partåiga hovdjur Artiodactyla

Familj: Kameldjur Camelidae

Släkte: Kameler  Camelus

Art: Baktrisk Kamel Camelus bactrianus

Mankhöjd: 180-230cm över pucklarna

Vikt: upp till 700kg

Parningstid: Året om, men vanligtvis våren

Dräktighetstid: 12-14 månader

Antal ungar: 1 föl, tvillingar kan förekomma

Könsmognad: Vid 3-5 års ålder

Livslängd: 25-35 år

Status: Den domestiserade kamelen är livskraftig, men den vilda anses vara extremt hotad (C. ferus)

ÖVERST PÅ SIDAN

Telefon: 021 - 212 50info@kungsbyn.se • Adress: Kungsbyn Djurpark, Kungsbyn 33, 725 98 VÄSTERÅS

Telefon: 021 - 212 50 • Fax: 021 - 212 90 • info@kungsbyn.se

Adress: Kungsbyns Djurpark, 725 98 VÄSTERÅS