HEREFORD

Livshistoria: Rasen kommer ursprungligen från England. Den är omtalad redan under sent 1700-tal. Rasen har överlevt flera krig och många svackor i jordbruket.

 

Levnadssätt: Hereford är köttrasen med de naturliga förutsättningarna. Köttproduktionen skall till så stor del som möjligt ske på bete. Hereforddjuren är under sekler anpassade till att ta sitt största foderintag på bete eller andra växtplatser som behöver betas.

 

Det är vinterfodret som drar de största kostnaderna och ingen annan ras har lägre övervintringskostnader än Hereford. Köttproduktion med en ras som Hereford är därför mycket väl lämpad till vårt svenska klimat.

Hereforden är en bra ras att arbeta med då de är lugna och lätthanterliga, samt att de har lätta kalvningar.

Herefordkorn känns igen på sin röda kropp med vitt huvud.

 

Födointag: De äter gräs och andra vallväxter som t ex klöver. Vintertid i norra Europa utfodras de med hö eller ensilage. De sliter av gräset med hjälp av tungan och maler sönder det med kindtänderna innan det sväljs.

 

Hotstatus: Ej hotad

 

Naturresurs: Herefordkon växer till sig som mest under sommarmånaderna. Den är ett bra betesdjur men används framför allt till nötköttsproduktion.

 

Ätkvalité: Hereforden ger ett riktigt fint kvalitétskött.

FAKTA

HEREFORD • BEEF COW • RINDFLEISCHKUH

Klass: Däggdjur (Mammalia)

Ordning: Partåiga Hovdjur (Artiodactyla)

Familj: Slidhornsdjur (Bovidae)

Släkte: Nötdjur (Bos)

Art: Nötkreatur (Bos taurus)

Mankhöjd: 120-150 cm

Medelvikt: 500-1200 kg

Parningstid: Året om

Dräktighetstid: 9 månader

Antal ungar: 1 st

Könsmognad: Vid ett års ålder

Livslängd: 15-20 år

ÖVERST PÅ SIDAN

Telefon: 021 - 212 50info@kungsbyn.se • Adress: Kungsbyn Djurpark, Kungsbyn 33, 725 98 VÄSTERÅS

Telefon: 021 - 212 50 • Fax: 021 - 212 90 • info@kungsbyn.se

Adress: Kungsbyns Djurpark, 725 98 VÄSTERÅS