GUTEFÅR

Livshistoria: Omkring 1920 började man avla det gotländska utegångsfåret för att få kulliga (hornlösa) djur med en jämnt grå, lockig päls, fri från bland annat manhår. Dessa får ligger till grund för dagens gotlandsfår (pälsfår). Då hornfåren var på väg att försvinna, började man ungefär samtidigt att samla in de kvarvarande behornade djuren och så sent som på 1940-talet fanns bara ett 15-tal djur kvar. Bevarandearbete resulterade i att det gotländska hornfåret överlevde.1974 tillkom namnet gutefår som en sammandragning av behornade gotländska utegångsfår samt en hänvisning om dess ursprung. Dock kallas rasen i folkmun på Gotland fortfarande ”hornlambi” eller hornfår.

 

Levnadssätt: De lever naturligt i flock, och flockbeteendet gör det möjligt för en van herde och en vallhund att driva dem dit man vill.

Gutefåret är ett behornat lantrasfår där både tackan och baggen bär horn.

 

Födointag: Fåren betar allt ifrån gräs och örter till sly, blad och bark från de flesta trädarter, till exempel sälg och asp. Vintertid stödutfodras de med hö eller ensilage.

 

Hotstatus: Gutefåret är klassad som en hotad lantras.

 

Naturresurs: Gutefåret är anpassat att tillvarata foder på lågavkastande fodermarker.

 

Ätkvalité: ”Wilje fördenskull med ett par ord allenast nämna om Gotlands fårkött, som är överallt så berömt och en så stor delice för läckra munnar. Detta tillredes och inpackas merendels av Visby borgerskap, som en viss tid av året, var på sin kant, hos allmogen i landet upptinga och utsöka ansenlig myckenhet av levande lamm och skeppa dem sedan på Utholmarna, där de få sin rätta fetma och omsider i slaktetiden drivas många hundrade i flocken till staden. Här kämpas nu de handlande om varannan, vilken snarast kan bliva färdig med sin slakt och inskeppning, ty den först kommer till Stockholm, han gör bästa marknaden”.

”Ur Jöran Wallins (1686-1760) ”Om Gothlands avel och förmåner” i Gothländske Samlingar utgivna 1747-1763”.

 

FAKTA

GUTEFÅR • NATIVE SHEEP • NATIVE SCHAFE

Klass: Däggdjur Mammalia

Ordning: Partåiga hovdjur Artiodactyla

Familj: Slidhornsdjur Bovidae

Släkte: Får Ovis

Art: Tamfår Ovis aries

Mankhöjd: 65-85 cm

Medelvikt: 40-80 kg

Parningstid: Oktober till december

Dräktighetstid: 5 månader

Antal ungar: 1-2 lamm

Könsmognad: 1-7 år

Livslängd: 15 år

ÖVERST PÅ SIDAN

Telefon: 021 - 212 50info@kungsbyn.se • Adress: Kungsbyn Djurpark, Kungsbyn 33, 725 98 VÄSTERÅS

Telefon: 021 - 212 50 • Fax: 021 - 212 90 • info@kungsbyn.se

Adress: Kungsbyns Djurpark, 725 98 VÄSTERÅS