DOVHJORT

Livshistoria: Dovhjorten har hållits i hägn på gods och kungsgårdar i Sverige sedan 1500-talet. Under det senaste århundradet har den släppts fri på flera håll i syd- och mellansverige och ganska stora stammar har utvecklats. Eftersom dovhjorten är ett flocklevande djur med stor ortstrohet till brunst- och kalvningsplatser, sker spridningen mycket långsamt.

 

Levnadssätt: Dovhjorten brunstar senare än våra andra hjortdjur i Sverige. Detta beror på att dovhjorten är en introducerad ras i landet. Om sommaren är pälsen rödbrun med vita prickar, svart rygglinje och vit på magen. På vintern mer gråbrun. Hornen bärs av hanen och har fyra stadier: spets, stånghorn, halvskovel samt helskovel. Vuxna djur karakteriseras av dess typiska skovlar. Fejningstiden inträffar i augusti.

 

Födointag: Dovhjorten är normalt gräs- och lövätare. På våren dominerar färska löv, på sommaren bär och på vintern bok- och ekollon. Den kan även äta tall- och granskott på vintern, vilket gör att den kan komma i konflikt med det moderna skogsbruket.

 

Hotstatus: Dovhjorten anses vara livskraftig.

 

Naturresurs: Dovhjorten är ett tämligen svårt djur att jaga. Hjortdjuret förefaller något nervöst. Sinnena som alla är i toppkvalité, är ständigt på spänn. Dovhjorten verkar dessutom ha en knivskarp syn.

 

Ätkvalité: Dovhjortskött är riktigt mört, det är magert och har ett lågt energiinnehåll, hög järnhalt och låg kolesterolhalt. Ett lyxigt middagsalternativ.

FAKTA

DOVHJORT • FALLOW DEER • DAMHIRSCH

Klass: Däggdjur Mammalia

Ordning: Partåiga Hovdjur Artiodactyla

Familj: Hjortdjur Cervidae

Släkte: Hjortar  Dama

Art: Dovhjort Dama dama

Mankhöjd: Ca 90 cm

Medelvikt: Hona 60-80 kg, hane 100-120 kg

Parningstid: Okt/nov

Dräktighetstid: 230 dagar, kalvar i juni/juli

Antal ungar: 1 kalv, tvillingar förekommer

Könsmognad: Vid 1,5 års ålder

Livslängd: Upp till 16 år

ÖVERST PÅ SIDAN

Telefon: 021 - 212 50info@kungsbyn.se • Adress: Kungsbyn Djurpark, Kungsbyn 33, 725 98 VÄSTERÅS

Telefon: 021 - 212 50 • Fax: 021 - 212 90 • info@kungsbyn.se

Adress: Kungsbyns Djurpark, 725 98 VÄSTERÅS