ÅSNA

Livslängd: 25-30 år men flera dokumenterade fall finns med åsnor som uppnått 50 års ålder!

 

Status: Den domesticerade åsnan är livskraftig men den vilda anses vara akut hotad.

 

Livshistoria: Åsnan har varit domesticerad ungefär lika länge som hästen. Den införders till europa från Afrika. I Egypten har man funnit bilder äldre än 5000 år på åsnor som både bär last och körs av människor. Tamåsnan tros främst härstamma från de två underarterna av afrikansk vildåsna. Åsnor förekommer ofta i religiösa motiv, som Jesu födelse och intåget i Jerusalem.

 

Levnadssätt: Eftersom åsnan är ömtåligare för kyla än hästen, fick den inte någon större användning i norra Europa som arbetshäst. Dock har den funnits populär som ridhäst till damerna i flera kungliga slott i Europa.

I flera delar av världen används åsnorna till att vakta fårhjordar. Åsnan är ett utpräglat flockdjur med goda vaktegenskaper gemtemot rovdjur. Om Åsnan exempelvis är uppfödd i en fårflock kommer den således att vakta sin flock i det längsta. Det finns flera dokumenterade fall där åsnor har jagat bort både björn och puma från sin fårhjord.

Födointag: Åsnan utmärks av uthållighet och anspråkslöshet avseende födan. Det är en grovtarmsjäsare som klarar sig gott på gräs/hö.

 

Naturresurs: I Sverige finns 400-600 åsnor idag. Åsnor används på samma sätt som ponnyer till ridning och körning. En åsna utvecklas långsamt och brukar inte köras in förrän den fyllt tre år och ridas in först vid 4 års ålder.

 

Ätkvalité: Åsnekött används idag inte till föda i någon större utsträckning i vår del av världen.

FAKTA

ÅSNA • DONKEY • ESEL

Klass: Däggdjur Mammalia

Ordning: Uddtåiga hovdjur Perissodactyla

Familj: Hästdjur Equidae

Släkte: Hästar Equus

Art: Åsna E. africanus

Mankhöjd: 80-120 cm

Medelvikt: 200-400 kg

Parningstid: Sommarmånaderna

Dräktighetstid: 12 mån

Antal ungar: 1 föl

Könsmognad: Vid 2 års ålder

ÖVERST PÅ SIDAN

Telefon: 021 - 212 50info@kungsbyn.se • Adress: Kungsbyn Djurpark, Kungsbyn 33, 725 98 VÄSTERÅS

Telefon: 021 - 212 50 • Fax: 021 - 212 90 • info@kungsbyn.se

Adress: Kungsbyns Djurpark, 725 98 VÄSTERÅS